Profile rating 0 votes

Thank you, your vote has been registered and the profile rating was updated. You can only rate a profile once. If you rate a profile twice, your second vote will overwrite the first one.

View more profiles

In 1976 studeerde ze af als kandidate in de geschiedenis aan de UFSIA.
Vervolgens behaalde ze in 1978 met haar scriptie De evolutie van de katholieke partijstructuren te Antwerpen het diploma van licentiaat in de geschiedenis aan de RUG.

Op 2 november 1988 ging ze aan de slag bij de BRT, eerst bij de radio en sinds 1995 bij de televisie.
Sinds 2002 werkt ze voor het programma Villa Politica, dat live verslaggeving voorziet van de vragenuurtjes in het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van occasionele gebeurtenissen in deze parlementen.
Aanvankelijk liep De Win rond in de gangen rond het parlement om politici te interviewen. Sinds 2006 verzorgt ze ook de volledige presentatie. Het gebeurt vaak dat de antwoorden op haar vragen de volgende dag in de kranten als groot politiek nieuws worden beschouwd.

Een bekroning voor haar werk kreeg ze op 4 november 2009 toen Villa Politica de tweede prijs voor beste live verslaggeving van de AIB Media Excellence Awards in ontvangst mocht nemen.
Die kreeg ze naar aanleiding van de verslaggeving in de Kamer toen de regering-Leterme I op het punt stond te vallen.

Personal info

Login to view this information.

Login or sign up

Professional info

work
VRT
Auguste Reyerslaan 52
Brussel, 1043
Belgium
work
People
English   |  Nederlands   |  Francais   |  Italian   |  Russian   |  Turkish   |  German   |  Spanish
WebberID Corporation © 2020
WebberID profile of Linda De Win Personal and professional information of Linda De Win